O muzeju

Printer-friendly version

Osnivač (uz suosnivača ZEPTERINVESTA) i vlasnik gospođa Madlena Zepter građanka Beograda i sveta, sveta i Beograda, poklonila je svom rodnom gradu još jednu kulturnu ustanovu koja je već na početku rada, zbog svog značaja i visokog kvaliteta, postala mesto okupljanja ne samo publike i ljubitelja umetnosti našeg grada već i šire ljudi iz regiona i celoga sveta. Odlukom Ministarstva kulture Republike Srbije ova ustanova je registrovana kao prvi privatni umetnički muzej u Srbiji – MUZEJ ZEPTER.

Otvoren je 1. jula 2010. godine u značajnom arhitektonskom spomeniku, u istorijskom jezgru grada Beograda i u blizini najvrednijih ustanova kulture i obrazovanja (Srpske akademije nauka i umetnosti, Filozofskog, Filološkog i Fakulteta likovnih umetnosti...) u Knez Mihailovoj 42.

Glavna delatnost MUZEJA ZEPTER je da sistematski prikuplja, štiti, čuva, proučava, izlaže i publikuje dela umetnosti. Ideja je da se na jednom mestu nađu dela i umetnici koji mogu da dočaraju sliku kompleksne likovne pozornice umetnosti u Srbiji druge polovine 20. veka i početka novog milenijuma.

Osnovna osobenost KOLEKCIJE našeg muzeja je da ona neguje kontinuitet, u smislu onoga što je jednom prilikom izjavio Stojan Ćelić, kada je govorio o „pravu na sve“: „Mi smo (to) proveravali u sopstvenim okvirima. Tako smo sa Čelebonovićem saznavali šta je pravi sjaj slikarstva, sa Lubardom gde su granice uspona, sa Gvozdenovićem u šta se može posvećeno ući u punoj zrelosti, sa Tabakovićem kako se dotiču prostori iracionalnog.“ Učeći na najboljim primerima u svojoj sredini, posmatrajući dela na značajnim izložbama koje je Beograd imao privilegiju da ugosti, ali boraveći i u evropskim, pa i svetskim metropolama umetnosti, naši umetnici su, pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, širili vidike i hrabrili se da istraju na svojim umetničkim putevima. Na taj način su izrasli u ličnosti koje su postale temelj naše modernosti na koju će se nadovezati buduće generacije. Tako se i brisala granica između provincija i vodećih umetničkih središta. Na tim putevima iznikle su izrazite stvaralačke individualnosti koje su obeležile svoje vreme i celokupnu domaću umetnost druge polovine 20. veka. Naša KOLEKCIJA nastoji upravo to da istakne. I zbog toga se u zbirci nalaze dela slikara i vajara koji su bili i članovi raznih umetničkih grupa, kao što su Zadarska, Decembarska, Jedanaestorica, Mediala. Tu su i predstavnici najradikalnijih pojava, poput enformela i drugih vidova apstrakcije, predstavnici nove, narativne i poetske figuracije, pop arta i nove predmetnosti, novi divlji i transavangarda, fantastika, gotovo svi drugi pravci i pojave kraja veka i milenijuma, uključujući i određene primere konceptualizma i postkonceptualizma. U KOLEKCIJI su zastupljeni mnogi profesori Fakulteta likovnih i Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda kao i profesori Akademije umetnosti iz Novog Sada, koji su formirali i formiraju naše mlade naraštaje, kao i članovi Srpske akademije nauka i umetnosti – najreprezentativnije kulturne ustanove. I razume se - plejada mladih, onih koji će tek ući u istoriju naše, a možda i evropske umetnosti.

Za tri godine rada MUZEJA ZEPTER, u KOLEKCIJI se  broj zastupljenih umetnika od 134 popeo na 164 a broj dela sa 350 na preko 400. U brižljivom popunjavanju zbirke posebna pažnja je posvećena tehnici pastela i delima  onih koji su na pragu napuštanja Fakulteta likovnih umetnosti.

Opremljen savremenom tehnikom i svim onim što zahteva muzejska delatnost, MUZEJ ZEPTER je živi organizam u kome su vrata otvorena za široku lepezu kulturnih događanja – za kamerne koncerte i video projekcije, tribine i promocije, predavanja i diskusije, tematske susrete i stručne razgovore. Drugim rečima, želja nam je da MUZEJ funkcioniše kao kulturni centar u kojem će se smenjivati manifestacije najviših dometa i vrhunskih standarda.

I još nešto: želja nam je da imamo prosvetarsku, obrazovnu i prevashodno kulturnu misiju.

Iako je Gombrih smatrao da je teško, gotovo nemoguće u isti mah zadovoljiti i zahtevima stručnosti i interesovanjima publike, naša ambicija je da upravo pomirimo te antipode i da našom kulturnom misijom doprinesemo da umetnost, pre svega umetnost iz naše KOLEKCIJE, bude ovde široko prihvaćena od publike, ali isto tako da bude prikazana i svetu. Ukoliko u tome uspemo - a verujemo da hoćemo – razlozi našega postojanja biće opravdani, a ciljevi naše delatnosti ispunjeni.